2011, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

stop loving me.

when people love me, my heart start bleeding, because i cant stop loving them..


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ