2011, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

സ്വാര്‍ത്ഥനിഷ്‌ഠത!

When a dream sleeps with me, those dreams get raped!
When I sleep with dreams, I get raped!
What a chaos?


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ