2011, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

യാഥാര്‍ത്ഥ്യം!

സത്യങ്ങള്‍ വികൃതമായ വേദനകള്‍ മാത്രം, വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയസമുള്ളവ, ഉള്‍കൊണ്ടാല്‍ ആയസമായതും, മുന്നോട്ടു ചലിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും...


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ