2011, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

നിങ്ങളിലൂടെ വിപ്ലവം പടരട്ടെ..

ഞാനും നീയുമാണ് നമ്മള്‍..
നമ്മള്‍ എന്നാല്‍ എല്ലാവരും....
എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ജനതയാണ്...
ഒരു ജനതയാണ് ഒരു രാജ്യം, നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാം, ആ രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാരിനെ സ്നേഹിക്കാതെ തന്നെ...

ഉണരൂ.. 

നിങ്ങളിലൂടെ വിപ്ലവം പടരട്ടെ.. 

മുല്ലപെരിയാര്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് ഒരു ജനതയുടെ ആവിശ്യകതയാണ്.. രാജ്യത്തിന്റെയും...


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ